Leopard trên G4

Có bác nào chạy bản Leopard chính thức chưa? Trên G4?

Chưa :smiley: em cung xài G4 nhưng chưa cài… bác cài ổn thì cho em xin :D…