Laptop HP 1000/Core i3/Ram 4GB/SSD 120GB/HDD 500GB

BH: 1 tuần.
Giá: https://s4.nhattao.com/data/attachment-files/2023/02/18723622_IMG_20221208_171314.jpg

https://s4.nhattao.com/data/attachment-files/2023/02/18723623_IMG20221228164352.jpg

https://s4.nhattao.com/data/attachment-files/2023/02/18723624_System.jpg

https://s4.nhattao.com/data/attachment-files/2023/02/18723625_IMG20221228164607.jpg

https://s4.nhattao.com/data/attachment-files/2023/02/18723626_IMG20221228164803.jpg

https://s4.nhattao.com/data/attachment-files/2023/02/18723627_IMG20221228164935.jpghttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tb8/1/16/33_20e3.pnghttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t5b/1/16/30_20e3.pnghttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t5b/1/16/30_20e3.png0)

Bay lên nào! :slight_smile:

Bay lên nào! :slight_smile:

Bay lên nào! :slight_smile:

Bay lên nào! :slight_smile:

Bay lên nào! :slight_smile:

Bay lên nào! :slight_smile:

Bay sao nổi được bác.

Sẽ bay nổi đó bác.

Bay lên nào! :slight_smile:

Bay lên nào! :slight_smile: