Làm việc bên Singapore

Em có đứa bạn, nó sắp sang Singapore làm việc vì có lời đề nghị từ bên đó. Nhưng đồng chí đó chưa bao giờ sống ở đó cả.

Các bác nào từng sống một thời gian dài làm việc hoặc học cho em hỏi về điều kiện bên đó cái:

  • Nhà cửa (mua/thuê) thế nào, chi phí khoảng bao nhiêu
  • Ăn ở đi lại …
  • Điều kiện về học tập - giáo dục cho trẻ em (ông bạn mang cả con theo)
  • Mức lương trung bình bên đó

Em cảm ơn nhiều