Làm thế nào kết nối BT giữa T41p với PPC?

Em đang xài T41p (XP SP 2) có chức năng bluetooth, khi gửi file từ laptop sang thì PPC (use O2 II) nhận được nhưng khi gửi ngược lại thì không được, trên PPC cứ báo không kết nối được mặc dù search vẫn ra laptop. Vậy phải làm sao hả các bác???

Bác thử tắt chức năng firewall trên máy tính xem, vì SP2 luôn bật firewall nên khi gửi dữ liệu từ ngoài vào hay bị chặn lắm.