Làm thế nào để Poutlook có codepage mặc định là UTF8

Tôi muốn set mặc định codepage của Poutlook là UTF8 nhưng không biết sửa kiểu gì. Trong PIE thì được rồi nhưng trong poutlook thì cứ mỗi lần gửi lại phải đặt lại