Làm thế nào để dọn rác trên Palm 650

Mình không biết có phần mềm nào có khả năng này không vậy. Trong quá trình sử dụng tự nhiên thấy bộ nhớ bị giảm dung lượng mặc dù mình không hề cài gì cả, vậy là sao hả các bác??

Bác dùng soft CleanUninstaller 1.72 nhé! Khi bác cần xóa một phần mềm nào đó thì dùng soft này! Soft này sẽ xóa sạch tất cả những gì liên quan đến soft và không để lại một file rác nào cả!