Làm sao tắt được Power message?

Thường khi pin tụt xuống cỡ 60%, sẽ xuất hiện Message nhắc nhở mình nạp và biểu tượng pin yếu! có cách nào bỏ được những thứ khó chụi này không nhỉ?

Bác dùng máy gì thế, sao máy của tôi Pin tụt xuống 30% nó cũng chẳng bào gì cả.

tớ dùng HP, 2002, cứ gần đến 65 % là thông báo 1 cái