Làm sao in file word mà không bể font????

Mình có nhiều file word tiếng Việt, có thể đọc được nhưng khi in bằng HP mobile printing thì không đọc được. Có bạn nào biết xử vụ này , xin chỉ giáo. Đa tạ :-?