Làm sao để pair BT headset với Palm TX ?

Để thử dùng Audio Gateway, việc đầu tiên là phải pair được bluetooth headset với Palm TX. Tôi đã theo hướng dẫn nhưng không làm được:

  • Tôi vô Preferences->Bluetooth->Setup Devices nhưng TX không thể tìm ra tai nghe bluetooth
  • Theo hướng dẫn tôi thấy đối với Treo650 sẽ có mục “Hands-free Setup”, nhưng trên TX lại không có mục “Hands-free Setup” (chỉ có “Phone Setup”, “PC Setup” và “LAN Setup”)

Không biết có phải do thiếu món “Hands-free Setup” nên TX của tôi không tìm thấy bluetooth headset được?

Mong các bạn chỉ cho cách làm sao để pair được.