Làm các icons của Vista?

Làm các icons của Vista nhỏ lại?

Các icons trong Vista trông to quá.Có cách nào làm nó nhỏ lại như trong Xp không?Của mình là lap HP 15.4" 1200x800?

Bạn bấm right click vào màn hình chờ desktop, chọn view rồi chọn Classic Icons.