Lại là Kinkin

Hiện tại ,em đang dùng kinkin 1.0 miễn phí .
Các bác cho em hỏi là có phải bản này chỉ cho hiện duy nhất 10 từ điển 1 lúc thôi phải không ?
Em có tất cả 10 bộ từ điện mà khi nhấn dấu + để thêm thì nó chỉ cho add tối đa có 10 bộ thôi . Còn hai bộ add không được ( khi nhấn dấu cộng quá 10 lần thì không xuất hiện ô chọn đường dẫn)