Kiếm phụ kiện cho Siemens SX45

Có ai biết ở đâu bán phụ kiện như sạc ,cáp nối với máy tính cho con Pocket PC Siemens SX45 này không.Kiếm mãi không có chắc là do cổ quá rồi.

Hế hế chú này post nhầm box.

Kết quả là có khả năng phải vào THÙNG RÁC Kiếm phụ kiện cho Siemens SX45 đấy :slight_smile: