Không tạo được database cho Novii remote

Mình dùng O2s với hệ đều hành Windows mobile 2003SE. Thấy mấy bạn giới thiệu phần mềm Novii remote để điều khiển từ xa các thiết bị trên diễn đàn, mình cũng cài đặt bản 4.11, nhưng không thể tạo database cho nó. Khi vào mục add new device, chọn database có sẵn hay mới đến lúc cuối nó vẫn bảo không tạo được database. Ai biết rõ về phần mềm này xin chỉ giúp. Phiên bản 4.11 đã được cr nhưng không hiểu có bị lỗi hay do không tương thích với máy. Thanks