Không sync app được vào Iphone 2G FW 2.1

Tôi down những app có đuôi JPA trên mạng về bỏ vào Itune bấm sync… nó sync xong rùi báo: Could Not Be Verified

bạn phải cài 1 ứng dụng free và add source cydia của hh rùi cài mobileinstallation đễ fix lỗi thì mới cài được