không sử dụng đựoc Iword

các bác có cách nào giúp em làm sao cài Iword, em hí hoái làm nó bị lỗi bây giờ không thể thực hiện cuộc gợi từ phím gọi. em đang dùng bản 1.1.2. thank

Installer>Tweaks 1.1.2>iWorld hoặc Installer>@ Handheld iPhone>iWorld (trước đó thêm nguồn: iphone.handheld.com.vn)

Sao không up luôn 1.1.4, đơn giản mà. Khỏi chơi iWorld