Không liên lạc được winner

Em có đấu giá ở đây, em đã liên hệ winner đủ mọi cách nhưng không liên lạc được, mặc dù bác ấy có vào xem.
https://www.handheld.com.vn/threads/kd-thap-macbook-pro-retina-2016-touchbar-made-in-japan-likenew-kt-23h18-14-02-2017.435489/

Nhờ mod xử lý giúp em ạ, thank mod

@nhatlq07
Bạn đã vào xem thông tin nhưng không có ý kiến (???)
Ban nick 1 năm với lỗi: Không tôn trọng giao dịch / Phá đấu giá