Không đóng "messages" được ?

Bác nào biết chỉ giúp tôi với: Tôi mở “messages” ra xem, sau đó đóng lại. Nhưng khi bấm và giữ vào goc trên cùng bên phải, 1menu trải xuống có Option,soft-reset và cả “messaging” nữa, không thể đóng “messaging” ở ngoài được mà phải vào setting/system/memory/running programs và stop.Mấy ngày trước vẫn close bình thường.Em dùng PDA2k.Cảm ơn các bác trước. :-s

Bạn đang dùng SPB Pocket Plus và điều đấy là bình thường bởi mình nghĩ chắc bạn đã áp dụng cách add file tmail.exe vào fần Exception của Close Button của SPB Pocket+ để sửa lỗi phong bì thư không chịu tắt đi và tin nhắn 2 lần. Do tmail.exe là file quản lí tin nhắn mà bạn lại add vào Exception (ngoại lệ) như vậy Close Button của SPB Pocket+ không có tác dụng với tmail.exe và hệ quả là Messaging sẽ không bao giờ tắt trừ khi bạn dùng chương trình quản lí Running Programs khác để tắt đi (như trong trường hợp này là Running Programs của Windows Mobile).

Bác Ducga siêu thật, tôi move đi là đóng được luôn.Cảm ơn bác nhiều.