Không chụp hình được

Mình không biết sao khi vào chụp hình IP báo lỗi
" There is not enough rôm to take additional pictures. Please detele some existing photos."
Mình thử xóa một số hình mà vẫn ko được , bạn nào biết cứu minh với

hình như là đầy, xóa bớt hình thủ xem sao bác

Chắc máy bạn cài dặt nhiều thứ quá,bạn phải xóa bớt 1 vài ứng dụng đi