Không cài Palm Desktop được khi log on bằng account thường.

Em dùng Treo 650 Xingular, máy sử dụng bình thường. Em dùng máy của công ty, user loại thường, lâu lâu mới nhờ được IT chuyển sang user admin để cài chương trình này nọ.
Em sync Treo với laptop:

  • log bằng tài khoản admin: Sync tốt với laptop, backup được danh bạ, calendar…, nói chung là ko có vấn đề gì cả.
  • log bằng tài khoản của em: máy ko cho phép em cài Palm Desktop, ngay cả em dùng chế độ Run as → ko Sync được. Mở C:\Program Files\palmOne vẫn thấy file thực thi palm.exe, click vào thì ko chạy.

Các bác giúp em fix vụ này nhé.

Bác thử cài theo chế độ “run as…” nhưng không cài vào thư mục mặc định “C:\Program Files.…” mà cài vào “My document” thử xem. Bình thường các bản backup và sync đều nằm trong thư mục “c:\Program files.…”, ở chế độ user bình thường thì không thể copy vào folder này nên Palm Desktop không thể sync được.