Không biết tại sao ?? Các pak kíu cái

Em truy cập w5, vào diễn đàn pót bài, lúc gõ thì nó vẫn hiện chữ việt, cũng đọc được chữ việt trên rôm nhưng khi pót xong thì chữ nó t?i?.. tùm lum
các pak giúp cái, em xài HP6325 WM2003

Ví dụ như bài này à Bác :smiley:

bài này thì làm gì có dấu hỏi đâu bác,chắc máy bác chưa đủ font :smiley:

Bác cài cái này vao máy nhé, Click here to download
Đảm bảo chat cũng như gõ TV OK. Em toàn chat TV mà chỉ cái mỗi cái này trên PPC thôi

Chỉ biết nói 1 câu cám ơn … nhưng đã cài đủ font mà vẫn bị ??? khi pót bài lên rôm, potay.com :frowning: