Kết nối máy in mạng trên Vista?

Vấn đề là khi em cài đặt Vista xong (Utimate) thì không thể kết nối được máy in được cài đặt trong mạng LAN của công ty.
Các máy in này được cài đặt bằng IP cố định (máy HP 9040 có card mạng riêng). Khi kết nối theo phương pháp bình thường như đã từng cài trong WinXP thì Vista báo là không thể kết nối

[ATTACH]3240.vB[/ATTACH]

Các files trên mạng LAN vẫn truy nhập bình thường. Có bác nào biết cách xử lý cái lỗi này xin giúp đỡ với.