Kaspersky Virus Removal Tool 2010 9.0.0.722

http://vinashare.net/image/images/145492206dcf0b.jpg

Kaspersky được thiết kế để phát hiện và diệt virút
Kaspersky sẽ quét các địa điểm chỉ định cho bất kỳ mối đe doạ virus và loại bỏ chúng hoặc gửi đến thư mục để diệt…

[size=]Download:[/size]