JZ SmartMort v1.4.1 Công cụ hỗ trợ nâng cao cho SmartPhone

Một ứng dụng miễn phí với phiên bản mới JZ SmartMort v1.4.1 dành cho Windows Mobile SmartPhone với nhiều chức năng hữu ích như giúp bạn Copy / Paste, sử dụng phím cứng để di chuyển, mở nhiều thẻ Tab cho các phần mềm duyệt WEB

Phiên bản được cập nhật ngày 19/07/2008

http://sourceforge.net/dbimage.php?id=178631

  • Hỗ trợ Copy / Paste
  • Sử dụng Clipboard / URL history trong trình duyệt WEB
  • Tạo nhiều thẻ Tab trong các ứng dụng duyệt Web như Opera Mini, Opera Mobile, NetFront, Skyfire, Internet Explorer
  • Hỗ trợ di chuyển bằng phím cứng
  • Tạo shortcut cho Opera Mini, JBed từ Start Menu

Tải phần mềm http://nchc.dl.sourceforge.net/sourceforge/jzsmartmort/JZSmartMort_v1.4.cab

Thông tin chi tiết tại http://sourceforge.net/projects/jzsmartmort ****