iStat menu 3.01

Phần mềm chuyên trị xem thông tin CPU,nhiệt độ,Kết nối ,bộ nhớ cho máy Mac ,hiện đã lên bản 3.01 và không còn free nữa :frowning: (10$ =(()

http://i89.photobucket.com/albums/k229/longdj2006/Screenshot2010-04-30at80246PM.png

Thông tin thêm xin tham khảo ở đây](http://bjango.com/apps/istatmenus/)
Thông tin khác xin hãy kich vào đây ](http://www.handheld.com.vn/private.php?do=newpm&u=21721)

Không thấy cải tiến j nhiều lắm, h lại mất tiền nên mình vẫn xài bản cũ :slight_smile: