Ipod touch không về chế độ Recovery mode được

Em up lên FW 1.15, sau đó dùng thằng ziphone 3.0 để unlock. Nửa chừng bị mất điện .

Bây giờ mở ipod touch lên toàn thấy mấy dòng command line. IP không vô được reovery mode, itune không nhận ra → thằng ziphone không detect được.

Giờ em chẳng biết nên làm gì nữa.

Mọi người ra tay giúp với

Muốn đưa về Recovery Mode, bạn chỉ việc giữ đồng thời 2 nút Home và Power, màn hình iPhone sẽ tự động tắt đi sau khoảng vài giây, sau đó sẽ tự động bật lên. Khi logo quả táo hiện ra, bạn bỏ nút Power trong khi vẫn giữ nút Home… cho đến khi bạn thấy biểu tượng Recovery Mode.