iphone update VS 2.1 cần giúp......

Cây iphone của em đã update lên VS 2.1 & đã jaibreak thành công nhưng em vào mục Installer để cài ứng dụng và TV thì lại không thấy Installer+ đâu cả , mà chỉ có Featured,Categories,Search,Sources,Tasks thôi . không có Installer+ thì làm sao để cài ứng dụng , em đã add Sources rồi vẫn vậy , mong ae chỉ giúp…

bạn cài lại máy 1 lần nửa ,sau khi restore xog ,bạn dùng quickpwn để active và unlock,nhớ click vào dấu installer và cydia thử 1 lần nửa xem coi