iPhone 3GS FW 3.1.2 không sử dụng được hộp thư mail sau khi jailbreak va Unlock

Mình mới được người nhà gửi tặng cho một cây iPhone 3GS Lock FW 3.1.2, sau khi mình jailbreak và Unlock thì không thể dùng được ứng dụng mail trong iPhone, sau khi đã cài account mail, thì vẫn kết nối tới mail server nhưng được một lát thì tự dưng mail sẽ bị thoát ra ngoài. Ai biết chỉ dùm, cám ơn nhiều!