iPhone 13 pro max 128GB, giá ổn áp

Bản hành chính hãng vừa hết BH cuối tháng 03. Máy nguyên bản chưa từng sửa chữa gì hết. Máy nữ dùng không games nên pin còn cao 92%. Hình thức máy còn rất đẹp, không cấn móp, cũng có vài phẩy nhẹ, thoải mái cũng 98%. Máy fullbox như lúc mua, hộp, cáp.

Giá : 17.3tr

Tiến - Nha Trang- 0855 289 889

https://i.postimg.cc/HngW8gy3/IMG-0020.png

https://i.postimg.cc/JznrkKsw/PXL-20230418-131508040.jpg

https://i.postimg.cc/HWwkDVqN/PXL-20230418-131510954.jpg

https://i.postimg.cc/tC9CX9y4/PXL-20230418-131520968.jpg

https://i.postimg.cc/ncTVrNcY/PXL-20230418-131529888.jpg

Up lại hình nhé[ATTACH type=“full”]1223556[/ATTACH][ATTACH type=“full”]1223557[/ATTACH][ATTACH type=“full”]1223558[/ATTACH][ATTACH type=“full”]1223559[/ATTACH][ATTACH type=“full”]1223560[/ATTACH]

Đã xong, đang đóng gói đi về nơi xa

Gửi từ Pixel 7 Pro của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk