Ipaq 2215 dùng chung pin với con nào được ?

Các bác cho em hỏi là con HP Ipaq 2215 dùng chung pin với con nào được ? Câu hỏi tương tự với con 4155 nữa. Cảm ơn các bác !