IM+ All-in-One Mobile Messenger v5.67.1 Cập nhật phiên bản mới, chat với nhiều tài khoản

Như vậy là SHAPE Services lại có phiên bản cập nhật mới cho ứng dụng CHAT với nhiều tài khoản IM+ All-in-One Mobile Messenger, với ứng dụng này bạn có thể kết nối Internet Chat qua WIFI, ActiveSync, GPRS, hỗ trợ AIM®/iChat, MSN®/Windows Live™ Messenger, Yahoo!®, ICQ®, Jabber®, Google Talk™ và MySpace® IM từ Pocket PC của mình rất dễ dàng

http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/2349f08a59cd14b.jpg

Phần mềm cung cấp khả năng quản lý danh bạ, chỉnh sửa, chat với nhiều tài khoản cùng một lúc… Phiên bản mới chỉ có thêm sự kết nối ổn định cho ICQ

http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/2349f08a59e2cf5.jpg

Thông tin chi tiết bạn có thể xem tại http://www.shapeservices.com/en/products/details.php?product=im&platform=pocketpc&page=description

Có cách nào sử dụng nó lâu dài không bạn ơi! Mình hay phải xóa soft vì ko tìm được key!