ibisBrowserDX v1.0, duyệt Web như PC với hệ thống chuột di chuyển

Như vậy là dự án duyệt Web của ibis đã cung cấp phiên bản ibisBrowserDX v1.0 cho mọi người dùng thử với khả năng truy cập nhanh, hệ thống Menu sâu và chuyên nghiệp, tạm thời phiên bản này chưa hỗ trợ JavaScript, Flash và xem phim trực tuyến

http://www.tinhte.com/forum/imagehosting/2347de73f652c0c.jpg

ibisBrowserDX v1.0

Thông tin chi tiết tại http://ibis.ne.jp/en/browser/