I-mate Jam: Xóa tin nhắn trên desktop vẫn còn trong Inbox?

Không biết có bác nào bị giống mình không, là khi nhận được tin nhắn ngay trên desktop, mình đọc luôn và chọn lệnh delete, nhưng không hiểu sao có 1 vài trường hợp thì tin hắn đó bị xóa vào đưa vào box delete luôn, nhưng vẫn có trường hợp đã chọn delete rồi nhưng trên desktop vẫn hiện thông báo là có 1 tin nhắn mới, vả khi mình vào inbox thì màn hình có thông báo là bạn muốn xóa tin nhắn đó không, chọn yes thì lúc đó tin nhắn mới được xóa và chuyển vào box delete.
Xin các cao thủ chỉ giáo dùm.
Cám ơn!