hp6315 nghe 1 be^n tai!Help me!

Xin lo^~i e ko go~ duoc TV co’ da^‘u!Kho^ng hie^?u sao con Hp6315 cu?a em chi? nghe duoc co’ 1 be^n tai.Giu’p e voi ! O*? SG co cho nao su*?a be^nh nay uy ti’n ko?