HP sẽ có bản nâng cấp Windows Mobile 5.0 cho 1 số model!

Mới xem trên đây http://www.brighthand.com/article/WinMo5_Upgrade_Coming_for_Some_iPAQs không biết khi nào có, hihi… các dòng sau iPAQ hx2100, hx2400, hx2700, and hx4700 series sẽ có bản nâng cấp :smiley: