HOT!! HTCClassAction. org đưa ra cập nhật thư viện tăng tốc đồ họa cho Kaiser!

HTCClassAction.org thất vọng với sự fix lỗi xử lý đồ họa của HTC đã nghiên cứu thử nghiệm thay thế thư viện đồ họa DirectX, OpenGL cho HTC Kaiser. Các bác có thể tìm hiểu và download thử nghiệm tại đây](http://www.htcclassaction.org/driverprogress.php#update_20080717_1)

download file cab ở đây](http://www.htcclassaction.org/download/HTC-CA-Kaiser-Drivers.cab)

Cùng thử nghiệm và hy vọng sẽ tăng tốc đồ họa cho kaiser, yếu điểm lớn nhất của chiếc PPC Phone hoàn hảo.