hỏi về tính năng gợi ý site trong IE

Chào các bạn, tính hình là thế này, lúc trước, theo hướng dẫn trên báo thì mình đã tắt cái chức năng hiện ra các trang web gợi ý trong history trong IE, bây giờ muốn mở lại thì làm sao, ai biết xin chỉ giáo.

Bây giờ bạn cài Đặt FireFox 3 lun đi. Nó tự backup history của IE và Supported Linkk ko cần qua History. Với lại tính bảo mật và Load Web của nó hơn IE. Đó là ý kiến của mình, bạn tham khảo đi ha.