Hỏi về OS WM05

Hỏi về OS WM05 cho PPC của HP

Các bác thạo hàng HP cho hỏi ngoài 4700 ra còn em PPC nào của HP có WM05 nữa? tks

Serie 68 cũng dùng WM50

HP 279x, 249x, 595x và nhìu con PPC phone khác nữa

HP 68xx, 69xx, 1950. 4700 thì WM2005 vẫn chưa phải là xịn
Nhìn cái list của anh Tài kìa, 1/2 máy HP là wm2005 roài