Hỏi về mục "Kinh doanh chuyên nghiệp"

Chào ad
Cho em hỏi nhờ là, nếu muốn tham gia vào khu vực “Kinh doanh chuyên nghiệp” thì phải làm thế nào ạ? Em đọc mà không thấy chỗ nào ghi về điều này.

Ad giúp em nhé

Mời bác tham khảo:
http://handheld.vn/threads/252329-Thong-bao-ve-viec-cau-truc-va-bo-sung-them-tai-khu-vuc-mua-ban

Mời bác tham khảo ở đây: http://handheld.vn/rule_services.php