Hỏi về máy quay Sony?

Bác nào biết xin chỉ cho em với, em mới có cái máy quay sony, em quay, chụp ảnh các kiểu vào cái DVD-r/rw rồi cắm vào màn hình xem được hết, nhưng bây giờ không làm thế nào để cop dữ liệu ra, em cắm vào máy tính thì nó nhìn thấy ổ của máy nhưng không nhìn thấy dữ liệu đâu. Bác nào biết chỗ sang đĩa bình thường để dễ đọc được không ạ,nếu biết chỉ cho em với, em ở Hà Nội.