Hỏi về Lỗi I900

8-|Cho em hỏi con I900 của em khi mua về nó lại không có vibrate không hiểu sao em đã set up nó mà vẫn không được làm ơn giúp em…