Hỏi về GPS với 6515

Em có 1 con HP 6515 nghe nói là có thể dùng được GPs? Vậy em phải làm thế nào để có thể sử dụng chức năng này. Có bác nào tư vấn cho em được không?

Bạn có thể cài đặt thêm phần mềm cần thiết, chẳng hạn Ozi Explorer, VietMap, HandMap…và dữ liệu bản đồ tương ứng.