Hỏi về đồng hồ có lịch ngày

Em mới mua một chiếc đồng hồ đeo tay có lịch ngày. Nhưng đến cuối tháng, như tháng này có 30 ngày, nó vẫn chạy lên đến ngày 31. Vậy là do đồng hồ em bị lỗi, hay loại nào cũng như vậy?
Nếu thế cứ đầu mỗi tháng lại phải chỉnh ngày ạ? :frowning:

Bình thường bác ạ, hầu như đồng hồ nào cũng thế trừ những con có lịch vạn niên (rất đắt). Một năm có 5 tháng không phải 31 ngày nên phải chỉnh, một năm chỉnh có 5 lần em thấy cũng đâu có gì bất tiện đâu ạ.