Hỏi về cách sửa từ điển

Em học Ngọai ngữ nên rất thường xuyên sử dụng từ điển. Em đang xài Edict Reader 4.0, nhưng mà file dữ liệu trên FTP server thì đôi khi vẫn thiếu từ. Có bác nào biết cách thêm từ mới vào database của Edict reader không. Nếu biết thì làm ơn chỉ giúp.
Cám ơn nhiều.