Hỏi về cách play music

Kính chào các bác, đã có bác nào viết chương trình chạy file MP3 cho pocketPC chưa a?