Hỏi về bitcomet

Khi đang dùng bitcomet để download 1 tập files nào đó, nếu em ấn copy bất cứ 1 cái gì thì bitcomet tự động bật lên 1 new task download. Xin hỏi các bro là làm thế nào để bỏ cái chế độ này của bitcomet đi ạ. Xin cảm ơn các bro nhiều:)

Vào Option của BitComet, kiếm cái Capture IE download, bỏ chọn là OK