Hỏi về Acer E400 ?

E đang định mua Acer E400, Bác nào đang dùng cho xin một số nhận xét nhé, đặc biệt là Pin 1.090 mAh có vẻ hơi kém ?. Thanks.

Tôi cũng vừa múc con này, chờ Tôi khám phá song sẽ trả lời bạn sau nhé. Tuy nhiên tầm tiền như vậy so với cấu hình máy này là ổn rồi, nếu có hơn múc con Wilefile ấy đang hot