Hỏi soft tại file Ebook *.CHM

*Hỏi soft tạo file Ebook .CHM

Emn hiện đang dùng soft Visual Chm v4.3 tuy nhiên thấy không được tiện dụng lắm, nhất là khi converter từ định dạng VCM sang CHM nhiều khi không hiểu lỗi gì cũng không cho Converter, vậy ngoài soft đó ra còn các soft nào nữa không các bác? Các bác chỉ giùm em với