Hỏi phần mềm sửa ổ đĩa!

Các bác pro cho em hỏi dùng pm gì để sửa ổ đĩa các bác nhĩ, ổ của máy em hình như bị hư một số secto! các bác cho em hỏi cách sửa luôn nhé.

Bạn dùng đĩa Hiren’s Boot trong đó có phần mềm HDD Regeneration 5.51 sửa lỗi đấy. Nếu ổ bị lỗi nặng quá thì nên format cấp độ thấp (low level format),chương trình này cũng có trong đĩa Boot.

Hướng dẫn:

  • Bỏ đĩa Hiren’s Boot vào ổ CD và bấm nút Reset.
  • Một bảng mới hiện ra: Chọn Boot CD.
  • Một bảng mới hiện ra: Chọn hàng số 6 Hard Disk Tools…
  • Một bảng mới hiện ra: Chọn hàng số 1 HDD Regeneration 5.51
    Tới đây bạn dựa theo bản hướng dẫn của chương trình để thực hiện các bước kế tiếp.

Chúc thành công :smiley: