hỏi chỗ thay màn cho handheld AcerN30

Máy Acer N30 của tôi do so ý nên bị vỡ mất màn hình, các bác có thể chỉ dùm tôi chỗ có thể thay được hay không? hoặc nếu bác nào có cùng loại máy này (acer N30) hỏng mà màn hình vẫn tốt thì để lại cho tôi có được không?
Cảm ơn mọi người đã đọc tôpic này!
liên hệ
Nam: 0988820089

Máy Acer N30 của tôi do so ý nên bị vỡ mất màn hình, các bác có thể chỉ dùm tôi chỗ có thể thay được hay không? hoặc nếu bác nào có cùng loại máy này (acer N30) hỏng mà màn hình vẫn tốt thì để lại cho tôi có được không?
Cảm ơn mọi người đã đọc tôpic này!
liên hệ
Nam: 0988820089