Hỏi cách chép SMS từ SIM vào...

Cho mình hỏi cách chép SMS từ SIM vào chương trình tin nhắn của wm2005 không?
Mình chỉ biết dùng SIM messaging thành file, nhưng không biết đưa vào ct tin nhắn thế nào.
Cám ơn nhiều!

Buồn quá! Sao không thấy ai trả lời hết vậy?
Ai biết chỉ giùm mình nhé.
Cám ơn!

WM5 thì mình không chắc vì trước đây xài WM5 nhưng không thấy SMS nào đã lưu trong SIM trước đó. Sau này uprom WM6 thì tự nhiên nó hiện ra. Có lẽ bạn thử uprom xem sao.

Ngoài ra, bạn có thể dùng soft Jeyo Mobile Companion 2.0 để sync với PC. Tất cả SMS, Call history đến contacts và system information đều hiện ra trong PC thậm chí gửi được cả SMS ngay từ PC. Chúc vui